Loading...
Trung tâm nhân loại
Công ty TNHH chế tác (sản xuất)trang thiết bị chữa cháy Hàn Quốc
Chúng tôi xin hứa phấn đấu trở thành doanh nghiệp bảo vệ an toàn cho tất cả
mọi người để bất cứ ai cũng có thể tận hưởng cuộc sống tiện lợi một cách an toàn.

Về kinh doanh

ngành công nghiệp cháy
“ABC bình chữa cháy bột khô”
“Tự động lây lan bình chữa cháy”
“ống nước chửa lửa”
“Thiết bị kiểm tra rò rỉ ga”
“Dây thoát hiểm nhà cao tầng”
Chúng tôi đang sản xuất.
sản phẩm composite
ngành công nghiệp cháy + phát triển thông tin và công nghệ truyền thông + Điện + điện tử + hóa học = sản phẩm composite. Thiết bị nghiền tự động.
Được sử dụng trong các đường hầm và các sân bay.
tích hợp hệ thống
Hệ thống chữa cháy lớn kinh doanh.
Một doanh nghiệp có thể bảo vệ sự an toàn và tài sản của người dân.
Hệ thống chữa cháy xây dựng đất nước.