Loading...
Trung tâm nhân loại
Công ty TNHH chế tác (sản xuất)trang thiết bị chữa cháy Hàn Quốc
Chúng tôi xin hứa phấn đấu trở thành doanh nghiệp bảo vệ an toàn cho tất cả
mọi người để bất cứ ai cũng có thể tận hưởng cuộc sống tiện lợi một cách an toàn.

tổ chức quản lý

Tình trạng tổ chức
bộ phận R & D
Viện Công nghệ
trụ sở bán hàng
sản phẩm bán hàng & A/S
Nhóm quản lý
Hỗ trợ kinh doanh
QA Đội
Đảm bảo chất lượng
Trụ sở sản xuất
sản xuất sản phẩm